Endüstriyel Ters Ozmos (Reverse Osmosis)

Su Yumuşatma Sistemleri
14 Kasım 2018
Ters Osmoz Sistemleri, günümüzde en yeni ve hızlı gelişen su arıtım teknolojisidir. Geçmiş yıllarda çok yeni ve pahalı olmasından dolayı sadece susuz bölgelerde, deniz suyundan içme suyu elde etmede, ilaç ve kozmetik sektörü gibi yüksek kalitede suya ihtiyaç duyan işletmelerde kullanılmakta iken bugün işletim sistemlerinin basitleştirilmesi ve yeni teknolojilerle fiyatlarının uygun seviyelere gelmesi ile kullanımı yaygınlaşmıştır. Endüstriyel Ters Osmoz sistemleri, şebeke ve acı kuyu sularının içme suyuna dönüştürülmesinde, çok düşük iletkenliğe sahip sular ile üretim yapan proseslerde, atık su geri dönüşüm proseslerinde, metal içeriği yüksek suların arıtılması ve içme suyuna dönüştürülmesinde, atık su ve deniz suyundan tatlı su elde edilmesinde tercih edilir. Osmoz olayı doğada sürekli olarak gerçekleşen bir olaydır. Örneğin bitkiler topraktan bu yolla sularını temin etmektedirler.Temel çalışma prensibi, farklı iyon konsantrasyonuna sahip olan ve aralarında yarı geçirgen (bazı maddelerin geçişine izin verirken, bazılarına izin vermeyen) membran bulunan iki çözeltinin osmotik basınç vasıtasıyla iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi olayıdır. Ters Osmoz sistemleriyle ' Osmoz ' olayı tersine çevrilir