Su Yumuşatma Sistemleri

Filtrasyon Sistemleri
14 Kasım 2018
Endüstriyel Ters Ozmos (Reverse Osmosis)
14 Kasım 2018
Su içerisinde katyonlar halinde bulunan kalsiyum (Ca+2) ve Magnezyum (Mg+2) iyonları, negatif yüklü karbonat (CO3-2) iyonları ile birleşerek kireç (CaCO3) oluşturur ve çökelirler. Yumuşatma işlemi ise Katyonik Reçine minerali vasıtasıyla sudaki Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının Sodyum (Na) iyonları ile yer değiştirmesi prensibine dayanır. Böylece iyon değiştirme yöntemi ile sistemden çıkan suyun sertliği alınmış olur. Doyuma ulaşan reçineler zaman ya da debi kontrollü olarak tuzlu su ile ters yıkamaya girerek Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarından temizlenirler. Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar reçine tanecikleri tarafından tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ‘rejenarasyon’ adı verilir. Rejenerasyon işlemi, geri yıkama, tuzlu su emiş, yavaş durulama, hızlı durulama ve tuzlu su dolum olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Beş aşamanın tamamlanması sonucu reçine, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını bırakırken, sodyum iyonlarını tekrar kendine bağlar. Su ile çalışan her türlü makinaya, tesisata bağlı boruların kısa zamanda kireç taşı bağlanması ile daralmasına, sabun vb. temizlik ürünlerinin fazla kullanılmasına neden olmaktadır. Sert suların kullanıldıkları yerlerde oluşan kireç katmanları bakteriler için de uygun ortam teşkil etmektedir. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ise damar sertliği, böbreklerde taş oluşumu gibi hastalıklara sebebiyet vermesidir. Endüstriyel alanlarda da sert sular; borularda, ısıtıcılarda, buhar kazanlarında, soğutma suyu kulelerinde vb. birikme ve tabakalaşma sonucu tıkanmalara ve enerji kayıplarına neden olurlar. Bu tür sularla yıkanan eşyalar üzerinde leke ve çizikler oluşur. Tekstil, kimya, gıda vs. gibi sanayilerde proses suyu olarak kullanılan sert suların mamül üzerinde olumsuz etkileri de mevcuttur. Su yumuşatma sistemleri ile sert sular yumuşatılarak oluşacak olumsuzluklar önlenmiş olur.